--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
GT.020114Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020115Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020116Đã cho mượnChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020117Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020118Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020119Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020120Đã cho mượnChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020121Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020122Đã cho mượnChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020123Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
Khu nhà A3 - Số 102 Trung Kính – Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội
ĐT: 04.3782.1362; Email: thuvien@chn.edu.vn