--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Tác giả Quỳnh Như
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
GT.020111Còn trong khoTiếng AnhSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
Khu nhà A3 - Số 102 Trung Kính – Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội
ĐT: 04.3782.1362; Email: thuvien@chn.edu.vn