--- CHI TIẾT BẢN GHI ---
Kiểu xem
Nhan đề Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin
Tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ấn phẩm bộ
Số cá biệtTrạng thái cònKhoTình trạng
GT.020134Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020135Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020136Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020137Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020138Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020139Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020140Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020141Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020142Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
GT.020143Còn trong khoChính trịSẵn sàng lưu thông
< >
Dữ liệu số
< >

[Back]

THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
Khu nhà A3 - Số 102 Trung Kính – Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội
ĐT: 04.3782.1362; Email: thuvien@chn.edu.vn